Investeringar och investeringsområden

Realinvest har delat in sina investeringar i fyra olika investeringsområden som sköts av specialiserade förvaltare och rådgivare. Beslut om allokering mellan olika investeringsområden fattas av Realinvests styrelse. Alla investeringsområden bidrar på sitt sätt till Realinvests totala avkastning och risk (se mål & strategi) och målsättningen är också att alla investeringar på olika sätt skall bidra till hållbarhet i världen.

Värdepapper

Realinvests värdepappersportfölj är massivt globalt diversifierad över aktier, räntepapper och råvaror och utgörs huvudsakligen av hållbarhetscertifierade indexfonder och fonder som investerar i noterade bolag som aktivt bidrar till lösningar på världens hållbarhetsproblem.

På så vis uppnår vi massivt globalt diversifierad avkastning samtidigt som vi bidrar lite till att de globala kapitalmarknaderna allokerar bort kapital från ohållbara företag och i stället inser att det lönar sig att finansiera hållbara företag.


Finansiell rådgivare: www.citroneer.com

Fastigheter

Realinvests fastighetsportfölj består huvudsakligen av direktägda hyresbostadsfastigheter i Malmö. Fastigheterna är välskötta och i möjligaste mån varsamt renoverade och energieffektiva.

På så vis uppnår vi inflationsskyddad direktavkastning såväl som värdetillväxt som har låg korrelation med, och mindre motpartsrisk än, värdepapper. Samtidigt ger vi människor möjlighet till ett mer hållbart boende.
Förvaltare: www.stadsbostader.se

Skog- och jordbruk

Realinvests innehav av skog och jordbruksmark består huvudsakligen av direktägda lantbruksfastigheter i Sverige och större delen av arealen består idag av hållbarhetscertifierad produktionsskog.

På så vis uppnår vi inflationsskyddad avkastning som har låg korrelation med, och mindre motpartsrisk än, värdepapper. Samtidigt binder skogen CO2 när den växer och avverkningsråvara används bl.a. till timmer som lagrar CO2 i byggnader och till framställande av fossilfria bränslen.Förvaltare:www.susab.seOnoterade innehav

Realinvests onoterade innehav består av ett mindre antal direkta investeringar i onoterade snabbväxande företag och investeringar i riskkapitalfonder som investerar i nystartade företag som arbetar med att hitta nya lösningar på världens hållbarhetsproblem.

På så vis bidrar vi till innovation kring helt nya lösningar på världens hållbarhetsproblem, och får förhoppningsvis också god avkastning långsiktigt.Finansiella rådgivare och förvaltare: www.citroneer.com // www.paleblue.vc