Befattningshavare

STYRELSE

Pontus Kristiansson

Styrelseordförande. Född 1971.

Pontus Kristiansson har över 20 års erfarenhet som VD, grundare och styrelseledamot i flera snabbväxande företag. Han är senior strategisk rådgivare hos Altaverita.com, aktiv delägare i flera snabbväxande företag och styrelseledamot i bl.a. Safeture (publ) . Pontus har en civilingenjörsexamen i Väg & Vattenbyggnad från Lunds Tekniska Högskola. 

Linkedin: www.linkedin.com/in/pontuskristiansson

Martina Merlöv Kristiansson

Styrelseledamot. Född 1975.

Martina Merlöv är konsult för hållbar samhällsutveckling och professionell coach. Hon har bl.a. arbetat som projektledare på olika konsultföretag inom teknik och samhällsbyggnad. 

Linkedin: https://www.linkedin.com/in/martina-merl%C3%B6v-79a41562/

Jesper Ottergren

Suppleant. Född 1972.

Jesper Ottergren är advokat och medlem i svenska advokatsamfundet, med mångårig erfarenhet från affärsjuridik både i Sverige och utomlands. Jesper är delägare i advokatfirman Vinge och har en juristexamen från Lunds Universitet.

Linkedin: https://www.linkedin.com/in/jesper-ottergren-008814/

REVISORER

Stefan Svensson, EY

Revisor. Född 1967.

Auktoriserad revisor och Partner i revisionsfirman EY. 

Linkedin: https://www.linkedin.com/in/stefan-svensson-9b100854/