Befattningshavare

STYRELSE

Pontus Kristiansson

Styrelseordförande. Född 1971.

Pontus Kristiansson har över 20 års erfarenhet som VD, grundare och styrelseledamot i flera snabbväxande företag. Han är senior strategisk rådgivare hos Altaverita.com, aktiv delägare i flera snabbväxande företag och styrelseledamot i bl.a. Safeture (publ) . Pontus har en civilingenjörsexamen i Väg & Vattenbyggnad från Lunds Tekniska Högskola.

Linkedin: www.linkedin.com/in/pontuskristiansson

Martina Merlöv

Styrelseledamot. Född 1975.

Martina Merlöv är konsult för hållbar samhällsutveckling och professionell coach. Hon har bl.a. arbetat som projektledare på olika konsultföretag inom teknik och samhällsbyggnad.

Linkedin: https://www.linkedin.com/in/martina-merl%C3%B6v-79a41562/

Jesper Ottergren

Suppleant. Född 1972.

Jesper Ottergren är advokat och medlem i svenska advokatsamfundet, med mångårig erfarenhet från affärsjuridik både i Sverige och utomlands. Jesper är delägare i advokatfirman Vinge och har en juristexamen från Lunds Universitet.

Linkedin: https://www.linkedin.com/in/jesper-ottergren-008814/

RÅDGIVARE

Bo Åhnebrink

Senior rådgivare. Född 1946.

Jurist med mångårig erfarenhet från näringslivet med särskild inriktning på bank och finans. Med tiden också breddad kunskap genom omfattande styrelsearbete i familjeföretag.

Linkedin: https://www.linkedin.com/in/bo-%C3%A5hnebrink-99132026/.

REVISORER

Stefan Svensson, EY

Revisor. Född 1967.

Auktoriserad revisor och Partner i revisionsfirman EY.

Linkedin: https://www.linkedin.com/in/stefan-svensson-9b100854/