Styrelse

Pontus Kristiansson (f 1971), ordförande

Civilingenjör i väg & vattenbyggnad. Senior strategisk rådgivare hos strategi- och kommunikationsbyrån Altaverita.com. Mångårig erfarenhet som VD, grundare och styrelseledamot i flera snabbväxande företag. Certifierad styrelseledamot, Styrelseakademien 2018. Linkedin: www.linkedin.com/in/pontuskristiansson.

Martina Merlöv (f 1975), ledamot

Konsult för hållbar samhällsutveckling och professionell coach. Certifierad styrelseledamot, Styrelseakademien 2018. Linkedin: https://www.linkedin.com/in/martina-merl%C3%B6v-79a41562/.

Jesper Ottergren (f 1972), suppleant

Advokat och delägare i advokatfirman Vinge. Linkedin: https://www.linkedin.com/in/jesper-ottergren-008814/.

Revisor

Stefan Svensson (f 1967)

Auktoriserad revisor och Partner i revisionsfirman E&Y. Linkedin: https://www.linkedin.com/in/stefan-svensson-9b100854/.