Hållbar avkastning, för nuvarande och kommande generationer.

Realinvest är ett familjeägt investmentbolag och family office. Vår mission är att skapa hållbar avkastning, för nuvarande och kommande generationer.

Med det menar vi:

Dels att våra investeringar skall generera avkastning på ett hållbart sätt som inte skadar förutsättningar för hållbart liv på jorden, nu eller i framtiden, och att en signifikant del av bolagets kapital skall placeras i verksamheter och tillgångar som bidrar positivt till lösningar på världens hållbarhetsproblem för nuvarande och kommande generationer av människor på jorden.

Dels att den reala värdetillväxten i bolaget signifikant skall överstiga inflation och utdelningar till aktieägare, så att vi kan fortsätta att göra fler och fler hållbara investeringar och så att kommande generationer av aktieägare kan finna samma tillfredställelse i att äga och driva företaget som nuvarande.

Bara så tror vi att man kan uppnå verkligt hållbar avkastning, för nuvarande och kommande generationer.